Essentiële tips voor privacy en beveiliging bij camera gebruik: zowel zakelijk als privé

Maakt u zowel privé als zakelijk gebruik van camera’s? Het afgelopen weekend werd in de Volkskrant belicht dat de Autoriteit Persoonsgegevens overspoeld wordt met klachten over particuliere camera’s, zoals slimme deurbellen, die veel ophef veroorzaken. Het aantal camera’s dat door zowel bedrijven als particulieren wordt ingezet, neemt snel toe. Maar worden deze wel op een goede en rechtmatige manier ingezet?

Wij hebben de belangrijkste tips voor u op een rijtje gezet, zowel voor zakelijk als privégebruik:

Voor zowel zakelijk als privégebruik

Film alleen eigen bezittingen:

Zorg ervoor dat de camera’s alleen gericht zijn op uw eigen eigendommen en vermijd het opnemen van beelden van de eigendommen van anderen zonder hun toestemming.

Bewaar de beelden kort of helemaal niet:

Beperk de bewaartermijn van opgenomen beelden tot een strikt noodzakelijke periode. Overweeg zelfs helemaal geen beelden op te slaan, tenzij dit essentieel is voor beveiligingsdoeleinden.

Maak voorbijgangers onherkenbaar:

Neem maatregelen om de privacy van voorbijgangers te waarborgen door gezichten onherkenbaar te maken, bijvoorbeeld door gezichtsvervagingstechnologie of andere methoden.

Deel de beelden alleen met toestemming:

Voordat u beeldmateriaal deelt, zelfs binnen uw eigen kring, verkrijg toestemming van de betrokkenen. Respecteer de privacy van anderen en deel beelden niet zonder expliciete goedkeuring.

Informeer mensen over de camera:

Plaats duidelijk zichtbare borden of meldingen om mensen te informeren over de aanwezigheid van camera’s. Dit bevordert bewustzijn en respecteert het recht van individuen om op de hoogte te zijn van surveillancemaatregelen.

Informeer mensen over de camera:

Bescherm de toegang tot de opgenomen beelden met een sterk wachtwoord. Dit voorkomt ongeautoriseerde toegang en waarborgt de veiligheid van de vastgelegde gegevens.

Regels voor zakelijk gebruik van camera’s:

Wettelijke naleving:

Zorg dat cameragebruik voldoet aan privacy- en beveiligingswetten. Raadpleeg lokale wetgeving en zoek juridisch advies indien nodig.

Doelgericht gebruik:

Gebruik camera’s alleen voor legitieme zakelijke doeleinden, zoals pandbeveiliging en handhaving van bedrijfsregels.

Informatieverstrekking:

Informeer personeel en bezoekers helder over cameragebruik met borden en schriftelijke communicatie over doelen en gegevensverwerking.

Minimale opnameperiode:

Beperk bewaartermijnen tot wettelijk vereiste of strikt noodzakelijke perioden. Overweeg kortere termijnen voor privacybescherming.

Anonimiseer voorbijgangers:

Bescherm de privacy van voorbijgangers door gezichten onherkenbaar te maken, tenzij expliciete toestemming is verkregen.

Toestemmingsbeheer en beveiliging:

Verzamel toestemming voor het delen van beeldmateriaal, vooral extern, en documenteer verkregen toestemmingen duidelijk. Beveilig beelden met sterke wachtwoorden en versleuteling, beperk toegang tot geautoriseerd personeel. Wees open over camerabeveiligingspraktijken en verstrek informatie aan belanghebbenden conform wetgeving.

Zorg er dus voor dat u camera’s op een fatsoenlijke manier inzet en laat u vooraf door een expert informeren, zowel particulier als zakelijk.

Advies van Pro-Rec Solutions

Wilt u meer weten over hoe u, op korte termijn, pro-actief uw eigendommen kunt beveiligen, zowel privé als zakelijk? Neem dan contact met ons op! Onze experts staan klaar om u te adviseren over de nieuwste beveiligingsoplossingen die passen bij uw specifieke behoeften. Laat deze statistieken geen reden zijn voor ongerustheid, maar eerder een motivatie om pro-actievere beveiligingsmaatregelen te overwegen. Samen kunnen we zorgen voor een veiligere omgeving, het hele jaar door.

Bekijk ook onze oplossingen:

The Caland: Een kantoorpand omgetoverd tot 48 luxueuze appartementen

Bekijk ons huidige project ‘The Caland’, een mooie samenwerking tussen Pro-Rec en Niessink, in opdracht van Vervat Vastgoed.